Wielka Parada na Czerwonym Tle. Ferdynand Leger. Litografia.

1 300,00 PLN
S DPH

Wielka Parada na Czerwonym Tle traktowana jest przez  krytyków jako odzwierciedlenie artystycznych koncepcji Legera u schyłku jego życia.


O samym artyście napisano już setki publikacji. Spróbuję więc jedynie przybliżyć oferowaną pracę. Wielka parada na czerwonym tle jest podsumowaniem twórczości artysty. Powstała w roku 1953, krótko przed jego śmiercią. Jest po trosze syntezą wszystkich poprzednich pomysłów Legera na to czym ma być sztuka i jej rola we współczesnym świecie. Leger był z przekonań komunistą a może ściślej mówiąc utopistą. Jego świat opisywała początkowo abstrakcja, potem kubizm, mechaniczny konstruktywizm i co ważne wszelkie środki zostały zastosowane aby dzieło sztuki uczynić zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców. Jego zbiorowy idol klasa robotnicza była przedstawiana przez niego w wielu momentach społecznego życia. Opisywał jej rozrywki, pracę, codzienność. Po II wojnie przychylniej zaczął spoglądać w kierunku klasycznej harmonii w estetyce swych prac. Miało to być symbolem odnowionej harmonii społecznej. Wielka Parada na Czerwonym Tle traktowana jest przez  krytyków jako odzwierciedlenie artystycznych koncepcji Legera u schyłku jego życia.

Wymiar z oprawą 71 na 51 cm.

Specifické reference