Rozbierająca się kobieta. Petar Hadjiganew. Brąz XX wiek.

6 500,00 PLN
S DPH

. Sztuka Petara jest bardzo konsekwentna, prawie niezmienna od wielu lat.


Petar Hadjiganew urodził się w niewielkim bułgarskim miasteczku Sowliewo w roku 1946. W rodzinie z artystycznymi tradycjami. Akademię Sztuk Pięknych w Sofii ukończył w roku 1979. Do czasu swojego wyjazdu do Paryża w roku 1985 brał udział w licznych wystawach na terenie Bułgarii. Do Francji trafił już po swoim młodszym bracie Albercie, który w 1982 roku nielegalnie opuścił Bułgarię aby zrealizować swój wielki cel: studia malarskie na Beaux-Arts w Paryżu. I ostatecznie zdaje się,że to młodszy z braci odniósł większy artystyczny sukces na światowym rynku sztuki.

Domeną Petera Hadjiganewa jest rzeźba. I to jej był i jest do dziś wierny. Wierny jest także swojemu stylowi. Sztuka Petara jest bardzo konsekwentna, prawie niezmienna od wielu lat. Formuje głównie postać ludzką. Zawsze ciężką, ulepioną z wielu jakby odrębnych elementów, nie zawsze dbającą o anatomiczną poprawność. Rzeźbę tego artysty potrafiłbym rozpoznać wśród wielu innych.

Hadjiganew wystawiał swe prace w rodzimej Bułgarii, gdzie stoi też kilka monumentów jego autorstwa w Czechach, na Słowacji w Austrii, Francji i w USA.

Rzeźbę przedstawiającą według mnie rozbierającą się kobietę kupiłem kilka lat temu na targach antykwarycznych w Le Mans. Jest jedną z większych w mojej ofercie. Ma 75 cm. wysokości. To pełny odlew z brązu jest więc bardzo ciężka. Stoi na drewnianej podstawie o wymiarach 18 na 18 na 5 cm. Jest sygnowana inicjałami wyciętymi bezpośrednio na rzeźbie cyrylicą. Można na tej podstawie sądzić, że  to jedna z wcześniejszych rzeźb Petara. Od 2003 roku artysta sygnuje swe prace „ Adrago”. Robi to by uczcić pamięć swego zmarłego syna.

Specifické reference