Postać przodka. Drewno. Hemba. Kongo. XX wiek.

1 000,00 PLN
S DPH

 Piękno rzeźby ma przedstawiać moralne walory osoby portretowanej.


Wśród ludu Hemba kult przodków, pamięć o dawnych przewagach ma umacniać wspólnotę społeczności. Podnosi też autorytet wodza, którego władza nad klanem jest absolutna. Budowana na tradycji pamięć przenika wszystkie dziedziny życia. Hemba to osiadły lud zajmujący się uprawą roli, rybołówstwem, polowaniem.

Ich sztuka jest tego odzwierciedleniem. Cechuje ją równowaga i symetria. Piękno rzeźby ma przedstawiać moralne walory osoby portretowanej. Bo rzeźba zwykle przedstawia konkretną osobę, choć zawsze wykonywana jest według określonego tradycją wzorca. Opuszczone spokojnie ręce podkreślają dostojeństwo i zapewniają, że przodek czuwa nad pomyślnością swego klanu. Zamknięte oczy na okrągłej pucołowatej twarzy przywołują poczucie spokoju.

Wiele kanonów rzeźbiarskich przeniknęło z sąsiedniego plemienia Luba, które kiedyś zajęło ziemie Hemba. Dziś już czasem odróżnić co jest Luba a co Hemba. Często na aukcjach przywołuje się te dwie nazwy łącznie. Jako ciekawostkę można podać stołek wykonany przez Luba, który na aukcji w 2010 roku w Paryżu uzyskał cenę ponad 7 milionów dolarów i był drugim najdrożej sprzedanym przedmiotem sztuki z Afryki.

Oferowana rzeźba wykonana jest z twardego egzotycznego drewna. Ma piękną patynę. Zrobiono ją jak sądzę już w drugiej połowie XX wieku. Rzeźba ma wysokość 52 cm. Szerokość to 25 cm. W podstawie prostokąt 23 na 22 cm.

Specifické reference