Talerz. Scena w ogrodzie. Japonia. Meiji. Brąz złocony i srebrzony.

1 200,00 PLN
S DPH

Scena przedstawia też dwóch mnichów. W początkowym okresie japońskiego państwa, to właśnie oni mieli przywilej opiekowania się cesarskimi ogrodami. Jeden z mnichów w tradycyjnym japońskim koszu niesie zerwane kwiaty, drugi z rulonem w jednej dłoni, drugą wskazuje na wydzielony fragment talerza z przedstawieniem chryzantemy.


Nie do końca potrafię rozpoznać scenę z tego talerza. Rzecz na pewno dzieje się w ogrodzie japońskim, przedstawionym tutaj zgodnie ze wszystkimi kanonami, według jakich jest on urządzany. Mamy kwitnącą wiśnię, głęboko zakorzenioną w symbolice tego kraju, niewielkie skaliste pagórki i wodę z kwitnącymi nenufarami wnoszącą do ogrodu życie. Niewielkie założenie ogrodowe przedstawione na talerzu odpowiada wszystkim zasadom japońskiego ogrodu. Widzimy asymetrię, podpatrywanie naturalnej przyrody a zarazem jej porządkowanie w duchu harmonii, prostoty i elegancji.

Scena przedstawia też dwóch mnichów. W początkowym okresie japońskiego państwa, to właśnie oni mieli przywilej opiekowania się cesarskimi ogrodami. Jeden z mnichów w tradycyjnym japońskim koszu niesie zerwane kwiaty, drugi z rulonem w jednej dłoni, drugą wskazuje na wydzielony fragment talerza z przedstawieniem chryzantemy.

Chryzantema jest w Japonii szczególnie ceniona. Symbolizuje siłę, dostojeństwo i długowieczność. Powolne, systematyczne, spokojne rozwijanie się kolejnych płatków jest naturalnym odbiciem doskonałości przyrody. Złota chryzantema o szesnastu płatkach jest na cesarskiej pieczęci i tylko on miał prawo jej używać. W roku 1878 cesarz po raz pierwszy zorganizował publiczny pokaz chryzantem wyhodowanych w cesarskich ogrodach, otworzył ogrody dla zwykłych śmiertelników. Od tego czasu datuje się coroczny festiwal chryzantem będący w Japonii wielkim wydarzeniem. Mnich trzyma w ręce rulon mogący być dokumentem... ale to już chyba moja, zbyt daleko idąca interpretacja.

W górnej części talerza symbolizującej niebo, są znaki, z których niestety rozpoznaję tylko jeden. Młotek szczęścia należący do Doikoku jednego z siedmiu bogów szczęścia.

Talerz ma 27 cm średnicy i ok 3 cm wysokości. Wykonany jest z brązu patynowanego, złoconego i srebrzonego. Zachodnie źródła przypisały tej technice nazwę „metal mixted”. Jakość wykonania jest bardzo poprawna.

Specifické reference