Władysław Reymont. Brąz. Wacław Wołosewicz (1911-19820)

4 500,00 zł
Brutto

Rzeźba jest świadectwem ustroju, w którym przyszło żyć wielu pokoleniom Polaków i jakkolwiek dziś na to patrzymy, częścią naszej historii. Pamiątką pożądaną przez wielu kolekcjonerów zbierających sztukę tamtego okresu.

Jest kilka powodów dla których kupiłem tę rzeźbę. Wszystkie sentymentalne. Jest to redukcja pomnika Władysława Reymonta stojącego w Łodzi, mieście gdzie zaczynałem na poważnie swą przygodę z antykami w prowadzonym tam przez kilka lat antykwariacie. Drugi powód jest taki, że kocham Reymonta, może nie za „Chłopów”, za które pisarz otrzymał literackiego Nobla ale za „Ziemię obiecaną”. (Akcja powieści nota bene rozgrywa się w Łodzi).

Pomnik Reymonta powstał w tym mieście w roku 1978. Zbiegły się wówczas dwie rocznice. Minęła niedawno pięćdziesiąta rocznica przyznania pisarzowi literackiej nagrody Nobla i sto pięćdziesiąta rocznica istnienia w tym mieście cechu rzemieślników. Rzemieślnicy podjęli się pomnik pisarza wykonać. Dzieci z łódzkich szkół zobowiązały się zebrać kolorowy złom. Tak to się wówczas, w schyłkowym okresie PRL-u odbywało.

Pomnik zaprojektował Wacław Wołosewicz, urodzony w Wilnie, osiadły na stałe w Łodzi, artysta rzeźbiarz, wykładowca w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Dobre układy z władzą pozwoliły Wołosewiczowi zaprojektować i współtworzyć kilka łódzkich monumentów.

Najważniejszą osobą na uroczystości odsłonięcia pomnika był w tamtych czasach I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Taki gość nie mógł wyjechać z imprezy z pustymi rękoma. Odlewnicy z Radogoszczy odlali więc kilka redukcji pomnika z przeznaczeniem na prezenty dla notabli.

Jeden z nich właśnie wystawiam na sprzedaż.

Rzeźba realistycznie oddaje postać pisarza. Trzymane w rękach kłosy zbóż nawiązują do tytułu powieści nagrodzonej noblowską nagrodą a zarazem oddają hołd rolnikom, którzy ramię w ramię z klasą robotniczą tworzyli dobrobyt socjalistycznej ojczyzny.

Rzeźba jest świadectwem ustroju, w którym przyszło żyć wielu pokoleniom Polaków i jakkolwiek dziś na to patrzymy, częścią naszej historii. Pamiątką pożądaną przez wielu kolekcjonerów zbierających sztukę tamtego okresu.

Rzeźba jest okazała. Sam brąz ma wysokość 37 cm a łącznie z marmurową podstawą 55 cm. Szerokość brązowej postaci to 14 cm podobnie jak jej głębokość. Podstawę stanowią dwie kostki. Pierwsza ma wymiary 12 na 12 na 15 cm. Dolna 20 na 20 na 3 cm.  

Specyficzne kody