Rzeźba inspirowana menorą. Mosiądz. XX wiek.

3 500,00 zł
Brutto

Być może autor chciał powiedzieć, że w czasach starożytnych tradycje hellenistyczna, rzymska i hebrajska wzajemnie się przenikały i miały na siebie wpływ, niezależnie od wyznawanej wiary a nieśmiertelność może zapewnić nauka a nie owoce rajskiego drzewa.

W przypadku tej rzeźby pierwsze skojarzenie zarówno moje jak i wielu moich znajomych było oczywiste. To rodzaj menory. Ten temat we współczesnej rzeźbie jest często wykorzystywany. Mierzyli się z nim najwięksi rzeźbiarze. Menora jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem kultowym judaizmu. Znalazła się w herbie państwa Izrael. Jej pierwowzór został wykonany ze złota i ustawiony w Świątyni w Jerozolimie. Istniał ścisły rytuał napełniania zbiorników świecznika oliwą.

Menora miała symbolizować rajskie Drzewo Życia, którego owoce zapewniały nieśmiertelność. Co ciekawe Talmud zabrania odwzorowywania siedmioramiennego świecznika ze świątyni Salomona ale przepis jest martwy. Być może dlatego wiele rzeźb nawiązujących do menory tylko w niewielkim stopniu ją przypomina.

Mam jeszcze jedną interpretację tej rzeźby. Ma związek z siedmioma greckimi mędrcami. Był wśród nich Tales z Miletu czy Solon. Była to grupa wybitnych mężów stanu, prawodawców, reformatorów życia społecznego działająca w starożytnej Grecji. Mędrcy funkcjonowali w czasach poprzedzających filozofię. Tę interpretację usprawiedliwiają stroje postaci, najbardziej przypominające starożytne togi jak również trzymane w rękach księgi. Być może autor chciał powiedzieć, że w czasach starożytnych tradycje hellenistyczna, rzymska i hebrajska wzajemnie się przenikały i miały na siebie wpływ, niezależnie od wyznawanej wiary a nieśmiertelność może zapewnić nauka a nie owoce rajskiego drzewa.

Z autorstwem rzeźby mam znowu kłopot. Jest odręcznie podpisana rylcem na gotowym dziele. Niestety odręczne pismo jest niewyraźne. Odczytałem podpis jako Agos Tmelh. Jednak głowy za poprawność podpisu nie daję. I nikogo o takim nazwisku wśród współczesnych rzeźbiarzy nie znalazłem a nie wydaje mi się aby rzecz mógł wykonać amator.

Rzeźba jest duża i ciężka. Ma 50 cm wysokości i 45 szerokości. Figury stojące na belce mają wysokość 21-22 cm. Podstawa na dole rzeźby ma wymiary 19 na 12 na 3,5 cm. Można mieć zastrzeżenia co do jakości wykonania. I o ile co do postaci można przyjąć, że jest to zabieg celowy to konstrukcja na której stoją mogłaby być staranniej wykonana. Na jednej skrajnej postaci widać naprawę. Prawdopodobnie była powtórnie mocowana do belki.

Specyficzne kody