Odlew wycisku pieczęci cylindrycznej. Persja. Indie. XIX wiek.

700,00 zł
Brutto

 Zwykle przedstawiał rozbudowaną scenę figuralną z udziałem ludzi i zwierząt. Dla historyków odnajdowane cylindry i same wyciski są kopalnią wiadomości o codziennym życiu, obyczajach i wierzeniach dawnych cywilizacji.

Pieczęć cylindryczna powstała kilka tysięcy lat przed naszą erą w starożytnej Mezopotamii. Rozpowszechniła się na całym obszarze Bliskiego Wschodu i dalej aż po tereny dzisiejszych Indii. Pieczęć to niewielki cylinder z wyciętym wgłębnie wzorem. Przesuwany po wilgotnej glinie lub wosku pozostawiał wypukły wycisk określający tożsamość właściciela. Cylinder, na ogół miał wywiercony wzdłuż swej osi otwór, pozwalający nosić go na szyi. Robiono je z kamieni, czasem nawet szlachetnych. Odpowiedzialni za ich wykonanie rzemieślnicy uczyli się zawodu kilka lat.

Pieczęciami potwierdzano zawarcie transakcji handlowych, ślubów, aktów notarialnych. Posługiwali się nimi królewscy urzędnicy a także sam władca. Były rodzajem dowodu osobistego, zagubienie pieczęci zgłaszano urzędnikowi z podaniem konkretnej daty aby uniemożliwić zawarcie nie autoryzowanej umowy. Miały też wymiar duchowy, były rodzajem amuletu chroniącego właściciela przed siłami zła. Takie pieczęcie odnajdywane są w starożytnych grobach co potwierdza nierozłączność pieczęci z właścicielem.

Przesuwanie cylindra po miękkiej powierzchni tworzyło prostokątny wzór o wysokości 2-3 cm i długości 5-7 cm. Zwykle przedstawiał rozbudowaną scenę figuralną z udziałem ludzi i zwierząt. Dla historyków odnajdowane cylindry i same wyciski są kopalnią wiadomości o codziennym życiu, obyczajach i wierzeniach dawnych cywilizacji.

Przedmioty, które oferuję powstały zapewne jako odlewy z samych wycisków aby udokumentować i przenieść wzór na trwały materiał. Sądzę, że wykonano je w XIX

wieku, gdy moda na zbieranie starożytnych artefaktów ogarnęła całą Europę. Sądząc po wzornictwie wycisków, pochodziły z terenu Persji bądź Indii. Mają wymiar 3,6 na 3,9 na 0,8 cm i 3,2 na 3 na 0,7 cm. W przypadku zakupu pojedynczego egzemplarza cena wynosi 400 zł.

Specyficzne kody